top of page

Služby

Poskytujeme komplexné HR služby a poradenstvo pre našich klientov na Slovensku a v zahraničí. 

Executive Search

Zaoberáme sa headhuntingom kvalifikovaných expertov a manažérov. Zastrešujeme IT segment, technické pozície, sales a mnohé ďalšie. Počas procesu Vás zásobujeme pravidelnými reportmi a časovými plánmi. Účtujeme na báze úspechu. 

Psychologická diagnostika kandidátov

Pri výbere kandidátov a tvorbe optimálnych pracovných tímov používame profesionálne osobnostné a výkonnostné dotazníky. Náš odborný garant má ukončené doktorandské štúdium v odbore Sociálna a pracovná psychológia. 

Optimalizácia procesov

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Interný audit

Optimalizácia procesov spojených s ľudskými zdrojmi v spoločnosti. Používame psychodiagnostiké nástroje na mapovanie potenciálu a rozvojových potrieb zamestnancov. Zaoberáme sa aj outplacementom - poradenstvom pre prepustených. 

HR zastrešenie

Správa životopisov a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. Radi za Vás preberieme pravidelný kontakt s uchádzačmi o prácu vo Vašej firme. Vytváranie adaptačných a zaškolovacích treningových plánov pre nových zamestnancov. 

bottom of page