top of page

Služby

Poskytujeme komplexné HR služby a poradenstvo pre našich klientov na Slovensku a v zahraničí. 

Executive Search

Zaoberáme sa headhuntingom kvalifikovaných expertov a manažérov. Zastrešujeme IT segment, technické pozície, sales a mnohé ďalšie. Počas procesu Vás zásobujeme pravidelnými reportmi a časovými plánmi. Účtujeme na báze úspechu. 

Psychologická diagnostika kandidátov

Pri výbere kandidátov a tvorbe optimálnych pracovných tímov používame profesionálne osobnostné a výkonnostné dotazníky. Náš odborný garant má ukončené doktorandské štúdium v odbore Sociálna a pracovná psychológia. 

HR zastrešenie

Správa životopisov a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. Radi za Vás preberieme pravidelný kontakt s uchádzačmi o prácu vo Vašej firme. Vytváranie adaptačných a zaškolovacích treningových plánov pre nových zamestnancov. 

Interný audit

Optimalizácia procesov spojených s ľudskými zdrojmi v spoločnosti. Používame psychodiagnostiké nástroje na mapovanie potenciálu a rozvojových potrieb zamestnancov. Zaoberáme sa aj outplacementom - poradenstvom pre prepustených. 

Optimalizácia procesov

Pozrieme sa na Vaše procesy očami tretej osoby. Analyzujeme aktuálnu situáciu a nájdeme oblasti za zlepšenie. Nastavujeme nástroje na meranie a zlepšovanie procesov. 

bottom of page