top of page
Search

Elevator pitch

Počas pracovného pohovoru vás pohovorujúci určite požiada, aby ste sa predstavili. V danej situácií budete mať pravdepodobne dostatok času aj na detaily. Sú však momenty, kedy je potrebné vo veľmi obmedzenom čase zaujať a povedať o sebe to kľúčové. Vtedy je vhodnou metódou elevator pitch. Ide o krátky, zrozumiteľný a štruktúrovaný sumár o vašom pracovnom ja, skrátená a zhustená verzia vášho predstavenia sa. Nemal by trvať dlhšie ako priemerná cesta výťahom, teda 20 až 30 sekúnd.


Ak hľadáte prácu, elevator pitch môžete použiť napr. na burzách práce alebo konferenciách, taktiež online ako sumár vo vašom Linked In profile. Rovnako ho môžete používať pri internom networkovaní v spoločnosti, kde momentálne pracujete.

Princípom metódy je poskytnúť o sebe v obmedzenom čase čo najpresvedčivejšiu výpoveď. Vaším cieľom je, aby si vás publikum zapamätalo. Nemusí si nutne zapamätať presný obsah vašej komunikácie, dôležité je však zanechať pozitívny dojem o vašej odbornosti, schopnostiach a ašpiráciách. Ideálnym výsledkom je výmena vizitky, Linked In profilu alebo iného kontaktu, aby ste vašu konverzáciu mohli rozvíjať ďalej.

Dobrý elevator pitch by mal vystihnúť to, čo je na vás jedinečné. V krátkej a zapamätateľnej forme by mal obsiahnuť vaše doterajšie zameranie kariéry, najvýznamnejšie pracovné úspechy, vaše ciele a preferovanú zmenu.

Ako vytvoriť dobrý elevator pitch? 4 potrebné kroky

Elevator pitch nepatrí k aktivitám, pri ktorých sa oplatí improvizovať. Skutočne dobrý prejav potrebuje niekoľko pracovných verzií a čas na zrenie. Finálna verzia by mala v diskusií vyznieť presvedčivo a prirodzene, každé zvolené slovo by malo byť premyslené.

1. Identifikujte váš cieľ

Najprv uvažujete, čo je vaším cieľom. Ak sa usilujete o kariérnu zmenu, vaším cieľom je predať vašu odbornosť, skúsenosti a motiváciu. Pri tvorbe explicitne zadefinujte vaše silné stránky. Tiež zadefinujte vášho ideálneho zamestnávateľa, predstavte si svoje publikum.

2. Vysvetlite, čo robíte

Popíšte, čo robíte. Sústreďte sa na problémy, ktoré riešite a ľudí, ktorým pomáhate. Ak viete vaše skúsenosti podporiť štatistikou, uveďte aj čísla. Uvažujte nad otázkou, čo si má vaše publikum o vás najviac zapamätať. Z vášho prejavu by mal byť citeľný entuziazmus. Vaše publikum nenadchnete, ak sa k téme vašej kariéry postavíte vlažne.

3. Čo je na vás jedinečné?

Zadefinujte, čo je na vás jedinečné. Aká je pridaná hodnota vašej práce?

4. Pripravte si otvorené otázky

Pomocou otvorených otázok premeníte váš monológ na diskusiu.

Finálna verzia

Ak ste si spísali kľúčové body z kroku 1 – 4, ďalej je potrebné vytvoriť konzistentnú finálnu verziu. Text čítajte nahlas, a sledujte čas trvania. Pri dlhom monológu riskujete, že stratíte pozornosť publika. Vynechajte všetko, čo je nepodstatné. Váš prejav musí byť chytľavý a výpovedný, čím kratší, tým lepší.

Čo ďalej? Trénujte

Rovnako ako v každej inej oblasti, tréning z vás urobí majstra. Uvedomte si, že spôsob akým vašu správu podáte, je rovnako dôležitý ako jej obsah. Ak si váš prejav nenacvičíte, riskujete, že stratíte myšlienku, budete pôsobiť neprirodzene, alebo zabudnete povedať niečo dôležité. Ak pomýšľate na zmenu kariéry, trénujte váš elevator pitch pravidelne. Čím viac ho budete trénovať, tým prirodzenejšie budete pôsobiť. Váš prejav nemôže pôsobiť agresívne alebo nátlakovo. Nácvikom získate istotu a budete ho vedieť modifikovať podľa potreby tak, aby ste vždy povedali to podstatné, podľa vášho publika a cieľa. V rámci tréningu skúste váš elevator pitch porozprávať priateľom, alebo si ho nahrajte. Pomôže vám to sledovať čas a vyjadrovať sa konzistentne.

Zhrnutie

Elevator pitch je krátky verbálny sumár vášho pracovného života a skúseností, ktorý prezentujete svojim kariérnym kontaktom. Podstatná je príprava, presvedčivá sebaprezentácia a reč tela. U poslucháča má vyvolať nadšenie vo vašu myšlienku, skúsenosti alebo pracovné pozadie. Zamerajte sa vždy len na relevantné informácie, ktoré sú aplikovateľné na pracovnej pozícii alebo v spoločnosti, kam by ste sa radi posunuli. Zadefinujte, v čom spočíva vaša jedinečnosť a čo vás najviac baví. Počas vášho prejavu navrhnite ďalší komunikačný krok. Povedzte, čo by ste očakávali od vášho publika. Prezentujte svoje túžby, plány, nebojte sa urobiť konkrétny návrh, napríklad: rád by som sa s vami stretol, aby sme si mohli pohovoriť o detailoch. Pripravte si otvorené otázky, pomocou ktorých otvoríte diskusiu. Efektívny elevator pitch vám počas networkovania pomôže začať rozhovor a posunúť vás bližšie k vášmu cieľu.

Príklady:

  • Nedávno som ukončil vysokú školu v odbore žurnalistika. Počas štúdia som pracoval v spoločnosti XY ako reportér lokálnych správ a ako editor hlavných správ. Hľadám prácu, v ktorej môžem uplatniť svoje doterajšie novinárske skúsenosti a zaoberať sa témami, ktoré ma najviac zaujímajú.

  • Posledných 10 rokov som pracoval ako účtovník, najmä pre malé a stredné firmy. Ak by vaša spoločnosť prijímala nových a skúsených účtovníkov, bolo by mi cťou uchádzať sa u vás o pracovnú pozíciu.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page