top of page
Search

Vaše argumenty a motivácia

Ako urobiť dobrý dojem na pohovore? Rozhodujúci moment pre vašu úspešnosť nastáva vo chvíli, keď vám pohovorujúci odovzdá slovo a požiada vás, aby ste predstavili seba a svoju kariérnu cestu. V tejto situácii máte priestor na súvislý prejav o vašich skúsenostiach, vývoji vašej kariéry a motivácii.


Skúsenosti a potenciál

Na základe vášho predstavenia sa bude odvíjať celý ďalší priebeh pohovoru. Personalista potrebuje hneď v úvode porozumieť, prečo sa uchádzate o pozíciu, aké sú vaše kľúčové skúsenosti a kompetencie a aký bude váš prínos pre spoločnosť. Počas vášho predstavenia vás pohovorujúci pozorne počúva a snaží sa odhadnúť vašu vhodnosť na pracovnú pozíciu a váš potenciál. Svoje predstavenie sa si pred pohovorom pripravte a natrénujte.

Prečo ste dnes tu?

Pohovorujúci by mal z vášho predstavenia porozumieť, ako sa vaša pracovná kariéra doteraz vyvýjala a že váš záujem je prirodzeným vyústením vašej kariérnej cesty. Prezentujte aj váš potenciál a motiváciu pracovať práve na danej pozícii.

Vaša kariérna cesta

V úvode vášho predstavenia zadefinujte kto ste a v akej oblasti ste odborník (napríklad: som retailový obchodník s viac ako 15 ročnou praxou). Ďalej odporúčam premostiť k vašej kariérnej ceste, ktorú opíšte ako príbeh.

Zmeny pracovných pozícií vysvetľujte plynulo, v prípade potreby vysvetlite aj okolnosti a vaše motivácie k daným zmenám. Pri jednotlivých pozíciách hovorte o obchodných cieľoch (individuálnych aj celkových) a vymenujte vašu pracovnú náplň. Ak je to možné, podporte vaše skúsenosti aj situačným príbehom alebo reálnymi prípadmi.

Hovorte aj o tom, čo ste sa na jednotlivých pozíciach naučili a ako ste vaše vedomosti a skúsenosti neskôr využili. Vytvorte zo svojej kariérnej cesty váš osobný príbeh.

Hovorte o vašej motivácii

Pri predstavovaní vaších pracovných pozícií v minulosti hovorte aj o vašej motivácii. Popri predstavovaní pracovnej náplne spomeňte, čo vás na práci bavilo a napĺňalo, pomenujte vaše úspechy a dosiahnuté méty. V rámci prípravy uvažujte, kedy ste mali zo seba a svojej práce dobrý pocit, kedy ste mali možnosť podporiť ľudí okolo seba alebo zákazníkov, aké benefity a pridanú hodnotu ste vytvárali pre iných ľudí alebo ako vaše riešenia prispeli k celkovým cieľom spoločnosti.

Na pohovore predostrite aj vašu motiváciu k výkonu. Spomeňte kedy ste podávali najvyšší výkon a prečo.

Ako formulovať svoje motivácie? Poukazujte na situácie, kedy ste aktívne riadili svoje správanie a preberali zodpovednosť nad výsledkami práce. Na pohovore hovorte o tom, kedy ste pociťovali mimoriadnu angažovanosť, dosiahli úspech alebo uznanie, boli spokojný so svojimi kompetenciami, vyhovovala vám náročnosť práce alebo ste mali optimálne podmienky na vykonávanie práce.

Pri definovaní vašej motivácie uvažujte nad konkretnými situáciami a náplňou práce: uvažujte kedy ste pociťovali uspokojenie zo samotnej aktivity, kedy ste boli výnimočne sústredený alebo zainteresovaný, kedy ste vykonávali mimoriadne kvalitnú alebo zodpovednú prácu. Rovnako si zadefinujte, kedy ste zažívali osobný a odborný rast, alebo ste mali možnosť aplikovať vaše vedomosti napríklad pri mentorovaní nových kolegov alebo kreatívnom riešení problémov.

Prečo sa uchádzate o danú pracovnú pozíciu?

Ak pociťujete potrebu kariérnej zmeny, určite na to máte svoje súkromné dôvody.

Z hľadiska ujasnenia svojej motivácie je dôležité vedieť rozlíšiť zdroje svojej nespokojnosti a naopak aspekty pracovného života, ktoré prispievajú k vášmu rozvoju.

Najčastejšími zdrojmi nespokojnosti medzi zamestnancami sú externé motivačné stimuly: výška mzdy, systém benefitov, procesná neefektivita a pracovné podmienky, nefungujúca spolupráca alebo spôsob riadenia zo strany nadriadených. Častým zdrojom nespokojnosti je aj nezaujímavosť pracovnej náplne na súčasnej pozícií. Zdravá a dospelá reakcia na nudnú prácu je nuda. Na pohovore však odporúčam nesústrediť sa na zdroje nespokojnosti, ale naopak hovoriť o vašej pozitívnej motivácii smerom k preferovanej pozícií. Zadefinujte, prečo je pracovná pozícia pre vás zaujímavá, ktoré zručnosti a skúsenosti viete na nej uplatniť, prípadne čo by ste sa v budúcnosti chceli naučiť.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page