top of page
Search

Po odoslaní životopisu


Čo sa deje s vašim životopisom po odoslaní do spoločnosti?

V rámci pre-screening procesu sa na váš životopis pozerá väčšinou najprv personalista, ktorý posunie tie vhodné budúcemu nadriadenému úspešného kandidáta. Prvým posudzovacím kritériom počas pre-screeningu je obsahová zhoda medzi životopisom a popisom práce. Personalisti sa zameriavajú na kľúčové slová vo vašom životopise, ktoré porovnávajú s pracovnou náplňou a požiadavkami na kandidáta.

Ďalším krokom v rámci pre-screening procesu je posúdenie vášho životopisu budúcim nadriadeným, ktorý v konečnom dôsledku aj rozhodne o výbere konkrétneho kandidáta. Pohovorujúci manažér zväčša vyberá nového člena svojho tímu, rozumie pracovnej náplni, vie určiť schopnosti a zručnosti potrebné pre úspešné vykonávanie práce; a má predstavu o osobnostnom profile kandidáta. Dôležitým aspektom pri výbere je aj to, ako sa kandidát hodí do už existujúceho tímu.

Pohovorujúci manažér a personalisti často dokážu už zo životopisu odhadnúť mieru pracovných skúseností kandidáta a jeho schopnosť adaptovať sa na nové pracovné prostredie.

Podľa čoho sa triedia životopisy počas pre-screening procesu?

Ak sa uchádzate o začiatočnícku pozíciu, personalisti sa vo vašom životopise zameriavajú na vzdelanie a jazykové a počítačové zručnosti a hľadajú prienik s predošlými pracovnými skúsenosťami. Váš životopis by mal indikovať váš potenciál na rast, znaky osobnej integrity, adaptability a flexibility.

Pri seniórnej pozícií je dôležitá odbornosť kandidáta, počas pre-screeningu sa analyzujú už nadobudnuté schopnosti, zručnosti a skúsenosti.

V oboch prípadoch je kandidát zohľadňovaný aj z hľadiska príležitosti na učenie sa, resp. prirodzeného napredovania pracovnej kariéry.

Vhodný kandidát je kombináciou potenciálu a predpokladu úspešne vykonávať prácu na základe predošlých skúseností.

Prešli ste pre-screeningom? Buďte pripravený na telefonáty

Po zaslaní životopisu očakávajte telefonáty počas pracovnej doby. V rozhovore zachovajte profesionalitu, vzdiaľte sa od svojho stolu mimo dosah kolegov. Ak v danom momente nemáte čas na dlhší telefonát, dohodnite si spätný hovor v čo najkratšom čase. V rámci prvého telefonátu personalisti často overujú jazykové schopnosti. Tiež očakávajte otázku zisťujúcu vašu dostupnosť na pohovor.

Máte termín pohovoru?

Ak dostanete pozvanie na pohovor, je dôležité začať sa dôkladne pripravovať. Analyzujte popis práce a hľadajte v ňom kľúčové slová. Uvažujte nad vašimi pracovnými skúsenosťami, ktoré sú relevantné práve pre danú pracovnú pozíciu. Pripravte si zoznam kľúčových kompetencií a konkrétne príklady, kedy ste dané kompetencie v minulosti preukázali.

Naplánujte si dôležitý deň

V rámci mentálnej prípravy si predstavte deň pohovoru. Naplánujte si dopravu a organizačnú logistiku. Plánujte s časovou rezervou. Meškanie je neprofesionálne – rátajte s dopravnými zápchami a meškaním verejnej dopravy. Ak plánujete parkovať v nákupnom centre, nerátajte automaticky s voľnými parkovacími miestami.

Uistite sa, že máte telefónne číslo na vašu kontaktnú osobu, presnú adresu a poschodie, kam sa máte dostaviť. Tesne pred pohovorom nefajčite. Ak je pohovorujúci nefajčiar, váš cigaretový odor ho môže iritovať. Na pohovore taktiež nežujte žuvačku.

Dress-code

V rámci pozývacieho rozhovoru sa opýtajte aj na očakavaný dress code. Oblečenie voľte podľa firemnej kultúry, vždy však oficiálnejšie ako je vaše bežné oblečenie. Deň pred pohovorom sa venujte príprave oblečenia, svojmu zovňajšku venujte viac času ako zvyčajne. Nezabudnite, výzor a prvý dojem predáva tiež.

Dokumenty

Na pohovor si zoberte dve kópie vášho životopisu. Jednu pre vás, a druhú, pre istotu, pre pohovorujúceho. Taktiež si prineste všetky požadované dokumenty, prípadne si vytlačte aj popis práce. Pripravte si svoje otázky na pohovor. Pred pohovorom si zistite o spoločnosti čo najviac informácií – jej históriu, produktové portfólio, krajiny pôsobnosti, konkurenciu, odlíšiteľnosť od konkurencie, najväčšie úspechy.

Na pohovor si nezabudnite priniesť aj pero a prázdny papier na poznámky.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page