top of page
Search

Profesionálny životopis

Updated: Mar 26, 2022

Životopis a Linked In profil sú vašou vizitkou. Vďaka kvalitnému prevedeniu zaujmete už počas pre-screening procesu, odlíšite sa od konkurencie a predáte svoje pracovné skúsenosti, odbornosť a kariérne ašpirácie.Aké údaje má obsahovať životopis?


 • Povinné formálne informácie sú celé meno a titul, telefónne číslo a reprezentatívny e-mail.

 • Odporúčam uviesť aj hyperlink na váš Linked In profile, kde môžete uviesť doplňujúce informácie o vašej kariére.

 • V životopise nie je nutné uvádzať dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav ani vašu fotografiu.

 • Ak sa uchádzate o prácu v zahraničí, národnosť môže byť dôležitá informácia z hľadiska vízových procesov.

 • Ak vypĺňate online dotazník alebo uploadujete vaš životopis, budete požiadaný o súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013. Vo vašom životopise môžete priamo implementovať formuláciu: „Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov podľa zákona. č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.“

 • V životopise neodporúčam uvádzať formuláciu „referencie na vyžiadanie“, bez uvedenia akýchkoľvek detailov. Ak chcete uviesť referenciu, v životopise spomeňte minimálne meno a názov organizácie.


Forma životopisu


Životopis obsahuje štruktúrované informácie o vašich pracovných a vzdelávacích aktivitách, zobrazené na časovej osi. Vašu kariérnu dráhu uvádzajte v poradí od aktuálnej/poslednej práce smerom do minulosti. Na internete je možné stiahnuť niekoľko predlôh pre životopisy:


 1. EUROPASS: ponúka prehľadnú a jasnú štruktúru. Dokument EUROPASS je naformátovaný ako MS Excel. Detailné inštrukcie ako pracovať s EUROPASS dokumentom nájdete tu.

 2. Graficky zaujímavé predlohy ponúka platforma ENHANCV, kde si životopis môžete vyrobiť už pomocou 14-dňovej skúšobnej verzie.

 3. Stránka monster.co.sk ponúka na stiahnutie prakticky naformátované predlohy, rozdelené podľa pracovných skúseností. Predlohy si môžete stiahnuť tu.

 4. Životopis si môžete nechať vyrobiť u nás v Career IT up, máme desiatky úspešných kandidátov.


Pár rád na úvod


 • Dbajte na konzistentnú formu a formátovanie.

 • Vyhýbajte sa siahodlhým textom. Vhodnejšia forma sú odrážky a heslovitá terminológia.

 • Životopis odošlite vo formáte PDF. Dokument nazvite vo forme: CV_vaše meno.

 • Pred odoslaním si nechajte životopis skontrolovať. Pozor na preklepy a chyby – indikujú slabú orientáciu na detail.


Vzdelanie


V životopise uvádzajte najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie uvádzajte vo forme: názov univerzity, fakulta, odbor. Ak je to relevantné, môžete uviesť aj názvy záverečných prác. Pri začiatočníckych pozíciách môže byť vhodné uviesť aj strednú školu a účasť na rôznych mimoškolských aktivitách.Pracovné skúsenosti


V životopise uvádzajte obchodné meno zamestnávateľa. Presný názov si dohľadajte v obchodnom registri. Pripojte aj hyperlink na web spoločnosti a miesto výkonu práce.

Ak ste pracovali u rovnakého zamestnávateľa na viac ako jednej pracovnej pozícii, rozlíšte ich časovými údajmi. Pracovné pozície uveďte v dvoch samostatných časových intervaloch.

Pri jednotlivých pracovných pozíciách odporúčam jednou vetou uviesť aj sumár pracovnej náplne, prípadne hlavnú pracovnú činnosť, cieľ, či víziu pracovného oddelenia.

Pri uvádzaní jednotlivých pracovných pozícií dbajte na rovnakú štruktúru. Náplň práce na jednotlivých pozíciách sa snažte kategorizovať: rozdeľte ju na bloky nesúce spoločné znaky, napr. komunikácia: so zákazníkmi, dodávateľmi; reportovanie: typ vytváraných reportov; predaj: typ zákazníka (B2B, B2C), typ predaja, rozsah aktivít. Okrem popisu pracovnej náplne uvádzajte aj vaše dosiahnuté (merateľné) výsledky (napríklad vaše úspechy alebo dosahované ciele).

Pri uvádzaní vašich pracovných skúsenosti si odpovedzte na nasledujúce otázky:

 • Nie sú pojmy príliš špecifické pre daného zamestnávateľa?

 • Uvádzate skratky, ktoré je potrebné vysvetliť?

Pri písaní životopisu vás môže lákať uviesť názov pozície a pracovnú náplň tak, ako ju oficiálne uvádza zamestnávateľ pri inzerovaní pozície alebo v internom popise práce. Pri uchádzaní sa o pozíciu v externom prostredí uvažujte, či sú informácie vo vašom životopise zrozumiteľné aj pre osoby v inej firme. Uistite sa, že váš životopis neobsahuje interné názvy pozícií, či interné názvy procesov, pracovných nástrojov alebo technických pojmov. Ak je názov príliš špecifický, zovšeobecnite. Na overenie a kontrolu skúste vyhľadať názov vašej pozície napr. na Linked In, alebo v prehliadači Google.

Jednotlivé firmy môžu v popise podobnej práce používať rozličnú terminológiu. Ak mechanicky preberiete popis pracovnej náplne od viacerých zamestnávateľov, váš životopis bude pôsobiť nekonzistentne.

Ak plánujete zmenu pozície v rámci rovnakej firmy, v životopise uvádzajte internú terminológiu: interný názov pozície a divíziu spoločnosti. Pred prihlasením sa na novú pozíciu odporúčam vyzistiť, či je na tento krok potrebný súhlas priameho nadriadeného. Ohľadom interného hiring procesu sa môžete informovať na HR oddelení.


Jazykové znalosti

Znalosti cudzích jazykov uvádzajte podľa štandardov European Language Framework v rozsahu A1 až C2.Jednotný jazyk

Uistite sa, že váš životopis je v jednotnom jazyku. Ak píšete životopis v cudzom jazyku, názvy pozícií (aj keď ste pracovali napr. v slovenskej spoločnosti) uvádzajte v danom jazyku. Ak posielate váš životopis do nadnárodných spoločností, predpokladajte, že ho môže posudzovať osoba nehovoriaca slovensky.Časové údaje

Pri udávaní časových informácií je potrebné uvádzať mesiac a rok (napr. v tvare 03/2017 – 03/2022). Súčasné pracovné miesto uvádzajte v tvare napr. 01/2019 – trvá.

Pri konzultáciách životopisov sa často stretávam s otázkou: Čo ak som nejaké obdobie nepracoval/a? Ak v životopise ponecháte prázdne časové okno, predpokladajte, že personalistu na pohovore bude práve dané obdobie zaujímať. Uvádzajte preto proaktívne, ako ste daný čas využili a čo ste robili (napr. cestovanie, sabbatical, materská dovolenka).

Všetky informácie v životopise musia byť pravdivé. Časové údaje, názvy spoločností a pracovných pozícií mnohé spoločnosti overujú pred pohovorom alebo pred ponúknutím pracovnej pozície úspešnému kandidátovi (background check).

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page