top of page
Search

Študujte popis práce

Updated: Mar 25, 2022

Zaujala vás pracovná ponuka? Prvým krokom pred zaslaním životopisu je analýza popisu práce. Uistite sa, že rozumiete všetkým kľúčovým pojmom a že váš životopis pracuje s rovnakou terminológiou.Obsah

Popis práce definuje náplň práce a požiadavky na vhodného kandidáta: pracovné zaradenie pozície v štruktúre a agende spoločnosti, pracovné povinnosti a ciele na pracovnej pozícií, očakávania pre úspešné vykonávanie práce a osobnostný profil kandidáta. Popis práce ďalej definuje potrebné kompetencie a skúsenosti a neposlednom rade požiadavky na vzdelanie, jazykové, počítačové a odborné zručnosti.


Analýza

Pri analýze popisu práce sa zamerajte na kľúčové slová a terminológiu použitú v texte. Uistite sa, že rozumiete všetkým pojmom a že váš životopis pracuje s rovnakým slovníkom. Pri jednotlivých bodoch pracovnej náplne uvažujte na základe ktorých pracovných skúsenosti viete argumentačne podporiť vašu vhodnosť na danú pozíciu. Pripravte si situácie a príklady, odporúčam postupovať podľa techniky STAR.


Ako optimalizovať váš životopis?

Uvažujte nad výpovednou hodnotou vášho životopisu. Jeden z prvých krokov optimalizácie životopisu je rešerš o budúcom možnom zamestnávateľovi. Zistite si veľkosť spoločnosti, produktové portfólio a ponúkané služby. Ďalej uvažujte ako pracovné ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na vašej preferovanej pozícii zapadajú do celkového obchodného cieľa spoločnosti. Urobte si prehľad o konkurencii a zákazníkoch vášho preferovaného zamestnávateľa.

Pri optimalizácii životopisu uvažujte, ktorá časť vášho odborného profilu najviac pomôže danej spoločnosti pri dosahovaní jej obchodných cieľov. V životopise zvýraznite tie pracovné pozície, resp. pracovnú náplň na jednotlivých pozíciách, ktoré sa najviac približujú k popisu práce. Rovnako na pohovore, hovorte práve o tých pracovných skúsenostiach, ktoré sú kľúčové pre danú prácu.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page