top of page
Search

Vaše silné stránky

Našli ste pracovnú ponuku podľa vašich predstáv? Je čas zadefinovať vaše argumenty. V rámci prípravy na pohovor je základným predpokladom ich formulácie detailné porozumenie popisu práce. Uvažujte, ktoré vaše doterajšie skúsenosti viete na pohovore predať. Hľadajte čo najviac spoločných bodov medzi vašimi skúsenosťami a preferovaným pracovným miestom.


Jedna z najčastejších otázok na pohovore je ako si predstavujete priemerný deň na danej pozícií? Vaša projekcia a porozumenie pracovnej náplne musí byť konkrétne, vaša odpoveď premyslená.

Či už sa uchádzate o pozíciu ako interný alebo externý kandidát, uistite sa, že pozícii rozumiete z hľadiska celkovej činnosti firmy, procesných vstupov a výstupov. Ďalej uvažujte, s ktorými oddeleniami budete na pozícii komunikovať vy a aké budú vaše výstupy.

Uvažujte, ako sú na danej pozícii zadefinované pracovné ciele a ako sa merajú kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI.

Pri príprave na pohovor prepájajte popis práce s vašimi doterajšími skúsenosťami. Pripravte si konkrétne príklady, ktoré si utrieďte pomocou techniky STAR, o ktorej píšem bližšie tu.

Vaše argumenty podporte príkladmi z vašej pracovnej histórie, napríklad:

 • V spoločnostiach, v ktorých ste pracovali, ste dosiahli kariérny postup/zmenu pracovnej pozície.

 • Vaše pracovné zodpovednosti na jednotlivých pozíciách a úroveň vašich schopností časom rástli.

 • Počas vašej kariéry ste sa kontinuálne vzdelávali.

 • Počas vašej kariérnej cesty ste robili aj dobrovoľnícke aktivity nad rámec bežných pracovných zodpovednosti.

Aktívne riadenie kariérnej dráhy a angažovanosť

Počas prípravy na pohovor sa zamyslite nad vašimi doterajšími pozíciami v kontexte:

 • Aké boli vaše hlavné pracovné zodpovednosti?

 • Ako sa merala vaša úspešnosť?

 • Čo ste sa na naučili?

 • Čo ste zlepšili?

 • Robili ste niečo nad rámec vašej pracovnej náplne? Ak áno, prečo ste pracovali navyše, napr. zlepšovali procesy?

 • Ktorá časť práce vás najviac bavila? Aké boli vaše osobné motiváciena jednotlivých pozíciach?

Hľadajte spoločné body medzi popisom práce a vašimi skúsenosťami

Pri hľadaní argumentov na pohovor uvažujte, ako prepojíte vaše doterajšie pracovné skúsenosti s profilom hľadaného kandidáta.

Príklad: Totožná náplň práce vo vašej súčasnej práci a zároveň v novej preferovanej pozícií je telefonická komunikácia. V životopise zvýraznite v náplni práce práve telefonickú komunikáciu, ktorú aj špecifikujte. Na pohovore spomeňte, čo konkrétne vás na telefonickej komunikácii baví, čo ste sa doteraz naučili a ako využívate získané poznatky pri svojej práci. Z vášho životopisu a prejavu na pohovore by malo byť zrejmé, že dokážete aplikovať pracovné skúsenosti a dosahujete odborný rast.

Zadefinujte úroveň vašich schopnosti

Analyzujte požiadavky v popise práce a porovnávajte ich s úrovňou vašich vedomostí a skúseností.

Príklad: V popise práce je uvedená požiadavka na pokročilú úroveň MS Excel.

Pri tvorbe životopisu a pri príprave na pohovor uvažujte nad vašimi MS Excel schopnosťami v kontexte:

 • Aké funkcie daného programu ovládate? Na akej úrovni? Pripravte si zoznam.

 • Kedy ste mali príležitosť naučiť sa pracovať s MS Excel?

 • Aké ste mali príležitosti na zlepšenie existujúceho stavu vďaka vašim schopnostiam?

 • Akú časť vašej práce ste zefektívnili?

 • Ako viete dané skúsenosti využiť na pracovnej pozícii, na ktorú sa uchádzate?

Nájdite čo najviac spoločných bodov medzi vašimi skúsenosťami a preferovaným pracovným miestom. Pri jednotlivých pracovných pozíciách vo vašom životopise uvažujte, čo vás na danej pozícii bavilo a aké boli vaše kľúčové skúsenosti a poznatky. Uvažujte ako by ste ich vedeli využiť na novom pracovnom mieste a aký by bol váš prínos pre spoločnosť.

Ako argumentovať pri internej zmene pracovnej pozície?

Ak sa usilujete o zmenu pracovnej pozície v rámci tej istej spoločnosti, jednou z vašich výhod je znalosť interných firemných procesov a pracovných nástrojov. Ďalšou výhodou môže byť znalosť spôsobov spolupráce a sociálna sieť v rámci spoločnosti. Všeobecnou výhodou je vasa angažovanosť a proaktivita na predošlých pracovných pozíciach.

Pri pohovore voľte pozitívny slovník. Situácie z vášho pracovného života prezentujte ako príležitosť na učenie a osobný rozvoj. Špecifikujte, čo ste sa na jednotlivých pozíciách naučili a ako vám vaše poznatky ďalej pomohli.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page